Proiect de Lege privind declararea zilei de 10 Mai sărbătoare naţională a poporului român

 Ziua de 10 Mai având o triplă importanţă de ordin major în istoria poporului român se declară sărbătoare naţională, zi nelucrătoare, steagul naţional va fi arborat pe toate clădirileşi instituţiile publice şi o paradă militară va cinsti eroii căzuţiîn Războiul de Independenţă din 1877.

 Expunere de motive

 Din 1882 timp de 65 de ani 10 Mai a fost sărbătoare naţională. Întreruperea sărbătoririi a fost determinatăde condiţii istorice nefavorabile poporului român, în particular ocuparea României de către trupele sovietice şi impunerea unui sistem politico-social similar Uniunii Sovietice. Toate cele trei mari evenimente petrecute pe 10 Mai în 1866, 1877 şi 1881 au fost de o importanţă primordială în istoria României şi a poporului român.

 Progresul social rezultat în urma acestor evenimente au pus România pe picior de egalitate cu ţările Europei Centrale şi Europei de Apus.

 Tradiţiile şi evenimentele istorice sunt factori definitorii în viaţa unui popor, iar respectarea lor este imperioasă.

 Respectarea adevărului istoric, cât şi continuarea tradiţiilor sunt importante în educarea generaţiilor tinere, cât şi făurirea unei societăţi civile cu o scară de valori morale de nivel european.

 Prin declararea zilei de 10 Mai sărbătoare naţională se va restaura tradiţia şi onoarea naţiunii române, precum şi recunoştinţanaţiunii faţă de ofiţerii şi soldaţiiArmatei Române, care prin sacrificiu suprem au câştigat cu sângelevărsatIndependenţaRomâniei în Războiul de Independenţă din 1877. Revenirea la tradiţie şi respectarea adevărului istoric este un lucru foarte important în viaţa unui popor care se respectă.

 Acesta este motivul pentru care dorim ca 10 Mai să fie din nou sărbătoare naţională.