Addenda la Proclamaţia de la Timişoara

Motivaţie

Au trecut 23 de ani de când a fost lansată Proclamaţia de la Timişoara. Documentul expunea atunci, în martie 1990, principale obiective ale Revoluţiei din decembrie 1989. O parte dintre aceste obiective au fost atinse în anii care au urmat revoluţiei, altele, precum necesitatea aplicării principiului lustraţiei, au rămas neîmplinite. Acest principiu era formulat în punctul 8 al Proclamaţiei, care preconiza să se „interzică pentru primele trei legislaturi consecutive dreptul la candidatură, pe orice listă, al foştilor activişti comunişti şi al foştilor ofiţeri de Securitate”. Societatea Timişoara consideră că neaplicarea principiului lustraţiei (principiu aplicat cu succes în alte ţări postcomuniste) este unua dintre principalele cauze ale disfuncţiilor sistemului democratic din România de azi. Reprezentanţi ai fostei puteri comuniste şi ai aparatului represiv al acesteia (Securitatea) s-au constituit în reţele de interese care controlează economic, politic şi mediatic România, punând în pericol consolidarea statului de drept şi apartenenţa la Uniunea Europeană. Derapajele antidemocratice din vara anului 2012, atacurile împotriva independenţei justiţiei şi intensificarea declaraţiilor antieuropene lansate mai ales de  liderii actualei coaliţii guvernametale sunt câteva dintre formele de manifestare ale acestui control, care poate avea consecinţe dezastruoase pentru ţara noastră. 
Având în vedere această situaţie gravă, Societatea Timişoara îşi precizează poziţia, în acord cu principiile exprimate în Proclamaţia din 1990.

Addenda

1. Societatea Timişoara îşi exprimă convingerea că, în plan extern, locul României este în interiorul Uniunii Europene, ca membru cu drepturi depline. Uniunea Europeană s-a dovedit a fi, timp de peste jumătate de secol, principalul garant al menţinerii păcii pe continent. Ea oferă, de asemenea, cadrul optim de dezvoltare economică pentru membrii ei. Nu în ultimul rând, apartenenţa la Uniunea Europeană reprezintă garanţia respectării principiilor democratice şi ale statului de drept. Considerăm că toate aceste caracteristici se vor menţine şi consolida dacă Uniunea Europeană va evolua în direcţia unei organizări federative.

2. Societatea Timişoara apără cu fermitate, prin toate mijloacele, principiile statului de drept, ca principal garant al unui sistem democratic. În acest sens, ne pronunţăm în favoarea separaţiei şi controlului reciproc al puterilor statului şi împotriva cumulării acestor puteri în mâinile unei singure instituţii, indiferent dacă aceasta este guvernul, parlamentul sau preşedintele republicii. Deoarece, însă, cea mai grava ameninţare la adresa statului de drept constă în acest moment în încercările puterii politice de a controla diferite componente ale sistemului juduciar, ne pronunţăm ferm împotriva acestor încercări şi în favoarea independenţei justiţiei.

3. Societatea Timişoara constată că, în privinţa punctului 8 al Proclamaţiei din 1990, clasa politică din România nu a dat dovadă de voinţă, în sensul adoptării unei legislaţii prin care să se aplice principiul lustraţiei, în ciuda repetatelor iniţiative ale societăţii civile. Proiectele de lege iniţiate de noi de-a lungul timpului au fost respinse de diferitele niveluri ale legislativului. Dezamăgiţi de respingerea de către clasa politică a acestui deziderat al societăţii civile, membrii Societăţii Timişoara îşi menţin ataşamentul faţă de principiul lustraţiei, pe care îl sprijină şi îl promovează în continuare.

Timişoara, 11 martie 2013