24 Noiembrie 2021
NU ABANDONĂM ROMÂNIA - Declarație a societății civile către cei care dețin puterea în stat

Suntem tot aici. V-am văzut, cu stupefacție și dezgust, cum nimic nu v-a putut opri să puneți în practică cea mai nerușinată trădare a votului popular de după 1990: nici sutele de morți zilnice (fiindcă, pentru a vă numi guvernul vostru, nu ați ezitat să-i abandonați pe cei mai vulnerabili medical dintre noi), nici explozia îngrozitoare a prețurilor (fiindcă nu ați ezitat să-i abandonați pe cei mai vulnerabili economic dintre noi), nici gândul că nerușinarea cu care călcați în picioare votul pe care l-ați cerut aduce la disperare o Românie întreagă - încât, așa cum arată un sondaj recent, sute de mii de tineri vor, din nou, să-și ia lumea în cap din pricina voastră. Ca după mineriade.

Citește tot documentul12 Noiembrie 2021
Dacă nu, ne vom merita soarta! (Alin Gavreliuc)

(gînduri la consfințirea unei alianțe în care… ”pentru țară trebuie să treci peste orice”)

“Cuvintele ordine, dreptate, cinste onoare sunt adesea uitate în Ţara Românească. Aici toate slujbele se cumpără, adică se plăteşte dreptul de a săvîrşi o crimă fără a fi pedepsit. Fiecare slujbă, în scurt timp, îl îmbogăţeşte pe cel care o cumpără, dar, după un an, trebuie s-o părăsească sau s-o lase altuia. (…) Aceste dregătorii au preţuri mai mari sau mai mici, după veniturile pe care le pot aduce boierilor care le cumpără de la membrii Divanului. Ispravnicii (…) iau fără ruşine şi chiar fără să se ferească, de la fiecare ţăran grînele, vitele, banii. Fiecare familie trebuie să plătească la Divan o dajdie oarecare: ispravnicul o face de două ori, de patru ori, de zece ori mai mare şi împarte suma cu membrii Divanului. Dacă ţăranul se încumetă să se opună (…) este întemniţat, ruinat, bătut, schingiuit în aşa fel încît adesea moare în chinuri, sau, cînd călăii sunt şi mai cruzi, omul se uită cum îi sunt schingiuiţi nevasta şi copiii.”. Printr-un asemenea rechizitoriu fugar, contele Langeron descria la începutul secolului al XIX-lea moravurile liderilor locali, situîndu-le într-o tradiţie a barbariei comunitare şi a jafului instituţional care atingea apogeul în văgăunile politice ale Balcanilor. Astăzi suntem primiţi oficial în cele mai selecte ”cluburi” ale lumii (UE, NATO), afişăm toate etichetele birocratice onorabile, guvernul e (încă) format din partidul care se prezintă drept cel cu „rădăcinile istorice cele mai viguroase”. Aproape că nici nu mai contează că s-a ”împreunat” cu ”Ciuma roșie”, căci doar și-a regăsit partenerul natural în hoție, pe care a izbutit să îl invidieze, copieze și, în cele din urmă, să îl ”ajungă” în netrebnicie. La urma urmei, dacă arunci coaja acestor aparenţe, descoperi acelaşi miez găunos. În care cu puțină străduință și dacă te dovedești ”cu potențial”, ți se poate livra imediat nivelul „taxei de intrare pe listă”, în care descoperi cum actuali miniștri sau parlamentari au cotizat financiar la partid în campanie de zeci sau sute de ori mai mult decît venitul anual declarat, în care „dregătoriile” sunt pe mai departe vînate, dincolo de competenţe, în funcţie de beneficiile ”valorificabile”. În care, mereu, cel mai împovărat, şi singurul salvator rămîne tot omul simplu, care e pus să acopere toate hemoragiile economice şi sociale provocate de această specie de lipitoare, ce vine, cum vedeţi, în istoria noastră politică mult mai de departe. Din secole de dependenţă, nerînduială, nestatornicie, dar și abandon social, în care singura strategie sigură a celui „ajuns” e „să apuce cît mai mult acum şi aici, că nu se ştie ce va fi mîine”, şi, desigur, „să-şi recupereze investiţia” făcută prin cumpărarea poziţiei sale. Şi în care preocuparea cea mai ferventă este, pe lîngă consolidarea şi extinderea reţelei de înstăpînire asupra resurselor, conferirea aparenţei de legitimitate şi rezonabilitate. Dar ceea ce uită actorii acestei subjugări mafiote este că România lui 2021 nu mai este ”România” de dinainte de 1821! Și s-ar cuveni să își amintească că pînă și cea mai atroce dictatură, deși dispunea discreționar de toate pîrghiile prin care putea sufoca societatea, a fost doborîtă ca un castel de nisip în 1989, prin vulcanul de revoltă al unei mulțimi care, doar instinctiv, a simțit gustul libertății! Iar astăzi, cînd speranța unei Românii – sociologic, încă puternic minoritară, dar trează, și care a gustat deja libertatea – a fost siluită, se cade să se aștepte ca valul istoriei să îi șteargă de pe fața pămîntului! Și poate, va începe și pentru noi – dar și prin noi – o nouă istorie! De nu, ne vom merita soarta!


17 Aprilie 2021

CONVOCATOR

 Către: Membrii Societății Timișoara

 Se convoacă Adunarea generală a Societății Timișoara pentru data de 02.05.2021, ora 12,00, care se va desfășura online, votul urmând a fi comunicat pe email, până la data și ora indicată mai sus, la adresa societatea.timisoara@gmail.com, având în vedere pandemia de COVID-19. În cazul în care nu se înregistrează mesajele (cu votul pentru, contra sau abținere) a cel puțin jumătate plus unu din membrii asociației, are loc a doua convocare a Adunării generale pentru a doua zi, 03.05.2021, ora 12,00, până când membrii asociației își vor comunica votul la aceeași adresa de email.

 Ordinea de zi este următoarea:

 1. Aprobarea bilanțului contabil şi a contului de execuţie a bugetului pe anul 2020.

2. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pe anul 2020.

3. Reînnoirea mandatului dat domnului Laurian Ieremeiov de Adunarea generală din 01.04.2017 și de Adunarea generală extraordinară din 24.04.2017, să desfășoare procedurile legale și să efectueze actele necesare pentru înregistrarea modificării componenței Consiliului de conducere în Registrul Special-Asociații al Judecătoriei Timișoara și reprezentarea în instanță, la ANAF și oriunde va fi nevoie, semnătura sa în limitele acestei împuterniciri fiind pe deplin opozabilă asociației, până la finalizarea acestor demersuri.

4. Mandatarea domnului Laurian Ieremeiov, identificat cu cartea de identitate seria TZ nr.192665, să efectueze demersurile necesare în instanță, la Registrul Special-Asociații al Judecătoriei Timișoara, la ANAF și oriunde va fi nevoie, semnând în numele asociației, pentru înregistrarea completării Statutului Societății Timișoara cu informațiile prevăzute de art.6 alin.(2) lit.g) din OG nr.26/2000, respectiv cu componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei, art.2 din statut completându-se cu un nou alineat, (4), astfel: „Membrii celui dintâi Consiliu de conducere sunt, conform încheierii nr.25/20.02.1990 pronunțată de Judecătoria Timișoara, Lucian-Vasile Szabo, Dorel Mihiț, Harald Zimmerman și Daniel Vighi, iar prima Comisie de cenzori a fost formată, conform procesului-verbal al adunării generale din data de 10.08.1990, din Vasile Popescu - președinte, Ion Cîrdu și Dorel Tîrnoveanu -membri.”

 Membrii vor primi pe email bilanțul și raportul comisiei de cenzori, până în preziua datei votului, respectiv până la 01.05.2021.

 Președinte,

Florian RĂZVAN-MIHALCEA
Timișoara, 21 Decembrie 2020

Comunicat


Societatea Timișoara cere clasei politice, acreditată prin votul românilor din decembrie 2020, să nu facă scut împotriva justiției prin respingerea cererilor procurorilor de încuviințare a începerii urmăririi penale, a reținerii și arestării preventive a unor parlamentari, pentru a se evita repetarea unor cazuri similare celor din legislaturile trecute, precum Rovana Plumb, Victor Ponta, Dan Șova, Varujan Vosganian sau Laszlo Borbely.

Totodată, cerem punerea în practică a rezultatului referendumului pentru un Parlament unicameral cu 300 de parlamentari, o poziție contrară ilustrând desconsiderarea gravă a voinței electoratului român.

Cerem blocarea accesului la funcţiile publice a demnitarilor cercetaţi penal și respectarea punctului 8 al Proclamaţiei de la Timişoara din 1990, prin interzicerea accesului în funcții de demnitate publică a foștilor activiști comuniști, a membrilor și a colaboratorilor Securității.

Nu în ultimul rând, considerăm necesară depolitizarea administrației și aplicarea principiului meritocrației, prin introducerea în Constituție a unui articol care să interzică schimbarea pe criterii politice a șefilor de instituții publice.

Consiliul de conducere al Societății Timișoara
Timișoara, 16 Decembrie 2020

Comunicat

16 decembrie este o zi importantă pentru Revoluția de la Timișoara. E prima noastră zi de proteste din 1989, o zi fără de care nimic n-ar fi fost posibil, într-o înlănțuire logică de evenimente înălțătoare, tragice și, finalmente, triumfătoare. 

Ideea că la acest moment se așteaptă venirea la Timișoara a lui George Simion, șeful unui partid ultranaționalist, partid în care se regăsesc și doi ofițeri implicați în reprimarea Revoluției, ne obligă pe noi, timișorenii, să protestam împotriva acestei prezențe neavenite. 

Este vorba despre parlamentarii AUR Francisc Tobă și Nicolae Roman. 

Francisc Tobă, fost deputat PSD, a fost trimis în judecată în dosarul Revoluției de la Sibiu. Dosarul rămăsese în lucru la Parchetul militar, când Francisc Toba a căutat la Adrian Năstase sprijin politic. 

Numele lui Nicolae Roman a fost vehiculat, de mai multe ori, în legătură cu reprimarea Revoluției de la Timișoara, în volumele editate de Memorialul Revoluției din Timișoara. 

Înainte de a veni la Timișoara, George Simion, ca șef de partid și ca cel care a întocmit listele de candidați, ar trebui să se dezică de astfel de personaje și să le ceară demisia imediată din Parlament, pentru că altfel nu vom crede niciodată în buna sa credință atunci când se va alătura marșului recunoștinței, la Timișoara. 

Fără demisiile celor doi, George Simion nu se poate alătura comemorărilor Revoluției din Timișoara. 

Pe de altă parte, Timișoara respinge și a respins întotdeauna, naționalismul. 

În 16 decembrie 1989, naționalismul lui Ceaușescu s-a clătinat sub prima lovitură a Timișoarei. 

Am învins, fiindcă timișorenii nu au crezut în chemările naționalismului șovin, am învins fiindcă aici toate naționalitățile au fost unite, am învins fiindcă am respins tot ce, acum, reprezintă partidul lui George Simion. 

În Punctul 4 al Proclamației de la Timișoara spunem răspicat că naționalismul nu are ce căuta în România pe care, de atunci, încercăm să o refăurim. 

Și în acest sens, considerăm prezența la Timișoara a unei delegații AUR a fi o provocare și o profanare a idealurilor Revoluției și ale Proclamației de la Timișoara, la care ne opunem categoric. 


Florian Răzvan-Mihalcea
președintele Societății Timișoara

Aniversarea a 30 de ani de la lansarea Proclamației de la Timișoara, anulată  

Ținând cont de epidemia de COVID-19 și de măsurile luate pentru limitarea efectelor ei de către guvern și autoritățile locale, dând dovada de responsabilitate, Societatea Timișoara anulează toate acțiunile legate de aniversarea a 30 de ani de la lansarea Proclamației de la Timișoara, acțiuni organizate de asociație. 

Membri ai Societății Timișoara vor participa miercuri, 11 martie 2020, la ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Timișoara, care a aderat la 9 martie 1990, fără niciun vot împotrivă, la Proclamația de la Timișoara. 

Mulțumim pentru înțelegere.

Președinte,

Florian Răzvan-Mihalcea
Acţiuni

Miting [citeşte mai mult...]
Îi aşteptăm pe toţi membrii Societăţii Timişoara, sâmbătă, 20.01.2018, la ora 18, în Piaţa Operei, la un mare miting împotriva adoptării legilor justiţiei şi pentru apărarea statului de drept, la care ST este coorganizatoare. Este un moment important care trebuie să ne găsească pe toţi în stradă. Să ne reafirmăm ataşamentul la valorile în care credem.

Comunicate

Premiile Societății Timișoara pe anul 2017 [citeşte mai mult...]
Societatea Timișoara premiază, în fiecare an, instituții și personalități pentru promovarea democrației și a valorilor europene. Astfel, la 28 de ani de la lansarea Proclamației de la Timișoara, Societatea Timișoara reafirmă principiile și valorile în care a crezut și pentru care a luptat de la început.

Protest față de un gest consternant [citeşte mai mult...]
În urmă cu câteva zile, președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, a rostit la Trier (Germania) un discurs cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la nașterea lui Karl Marx, principalul ideolog al regimurilor comuniste.
Participarea unui oficial al Uniunii Europene (structură care are la bază toate principiile democrației autentice și drepturile omului) la comemorarea unuia dintre inspiratorii crimelor comuniste, a personajului care a nesocotit tocmai acele valori pe care se întemeiază construcția Uniunii Europene, este în sine un fapt reprobabil.

Puncte de vedere

Sau poate… [citeşte mai mult...]
Gestul președintelui Iohannis de a accepta (fără nici o condiționare!) nominalizarea lui V. V. Dăncilă înclină să închidă jocul politicii autohtone pentru o perioadă de cel puțin 6 luni, dezamăgește și descumpănește profund acea Românie (mai) activă și responsabilă, care se presupunea că ar fi baza sa electorală și agentul unei schimbări pentru mîine.


Proclamația de la Timișoara

"Punctul 8. Ca o consecință a punctului anterior, propunem ca legea electorală să interzică pentru primele trei legislaturi consecutive dreptul la candidatură, pe orice listă, al foștilor activiști comuniști și al foștilor ofițeri de Securitate. Prezența lor în viata politică a țării este principala sursă a tensiunilor și suspiciunilor care frământă astăzi societatea românească. Până la stabilizarea situației și reconcilierea națională, absența lor din viața publică este absolut necesară.
Cerem, de asemenea, ca în legea electorală să se treacă un paragraf special care să interzică foștilor activiști comuniști candidatura la funcția de președinte al țării. Președintele României trebuie să fie unul dintre simbolurile despărțirii noastre de comunism. A fi fost membru de partid nu este o vină. Știm cu toții în ce măsură era condiționată viața individului, de la realizarea profesională până la primirea unei locuințe, de carnetul roșu, și ce consecințe grave atrăgea predarea lui. Activiștii au fost însă acei oameni care și-au abandonat profesiile pentru a sluji partidul comunist și a beneficia de privilegiile materiale deosebite oferite de acesta. Un om care a făcut o asemenea alegere nu prezintă garanțiile morale pe care trebuie să le ofere un Președinte. Propunem reducerea prerogativelor acestei funcții, după modelul multor țări civilizate ale lumii. Astfel, pentru demnitatea de Președinte al României ar putea candida și personalități marcante ale vieții culturale și științifice, fără o experiență politică deosebită.
Tot în acest context, propunem ca prima legislatură să fie de numai doi ani, timp necesar întăririi instituțiilor democratice și clarificării poziției ideologice a fiecăruia dintre multele partide apărute. De abia atunci am putea face o alegere în cunoștință de cauză, cu cărțile pe masă."