ISTORIC

Societatea Timişoara s-a născut în prima lună după Revoluţia din decembrie 1989 ca urmare a confiscării acesteia, la Bucureşti, de către nomenclatura comunistă. Societatea Timişoara este fondată de un grup de intelectuali timişoreni care au participat nemijlocit la Revoluţia din Decembrie 1989, în zilele ei cele mai curate politic, din 15-17 decembrie 1989. Scriitori, jurnalişti, avocaţi, medici, ingineri şi cadre didactice universitare au alcătuit de atunci şi până astăzi nucleul tare al organizaţiei. Scopurile principale ale Societăţii sunt: apărarea drepturilor omului, promovarea şi susţinerea unei reale democraţii în spaţiul căreia libertatea cuvântului este de o importanţă vitală. Acţiunea publică a Societăţii are aşadar în vedere înainte de toate promovarea valorilor democratice, apărarea drepturilor omului, informarea corectă şi nepărtinitoare a opiniei publice interne şi internaţionale, exprimarea liberă a opiniilor, stimularea gândirii libere şi critice în întreaga viaţă politică, socială şi culturală. Fiecare dintre aceste deziderate le-am apărat de-a lungul anilor şi credem cu tărie că o democraţie autentică nu poate exista fără ele. Societatea Timişoara nu s-a ferit să lupte deschis cu naţionalismul agresiv, cu manipulările grosolane ale mass-mediei controlate, cu spaimele şi pasivismul, cu oboseala şi resemnarea celor care au renunţat să mai spere în revoluţia din decembrie 1989, în democraţie, în adevăr, în cinste, în demnitatea omului.Timişoara militează pentru consolidarea societăţii civile româneşti, sprijină contactele nemijlocite cu organisme şi organizaţii naţionale şi internaţionale care promovează, prin activitatea lor, principiile democraţiei, libertăţii şi demnităţii umane.
Cea mai importantă contribuţie teoretică şi civică a Societăţii rămâne PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA. În 11 martie 1990, în Piaţa Operei din Timişoara s-a dat citire „Proclamaţiei de la Timişoara”, în prezenţa a zeci de mii de timişoreni. Unul dintre adevărurile fundamentale ale acestui document istoric se regăseşte în chiar primele cuvinte ale punctului 1: „Revoluţia de la Timişoara a fost încă din primele ei ore, nu doar anticeauşistă, ci şi categoric anticomunistă.” Toată activitatea ulterioară a Societăţii s-a supus acestui deziderat urmărit consecvent ca luptă împotriva totalitarismului comunist şi fascist. Acestui deziderat i se subsumează istoricul punct 8 referitor la necesitatea lustraţiei politice, acela al punctului 4 care se referă la principiile moderne de refuz categoric al naţionalismului de extremă dreaptă, dar şi a celui de stânga, în varianta naţional-comunismului ceauşist deghizat. În acelaşi mod, faţă de campania devenită politică de stat, a nesocotirii punctului 4, intens susţinută de către grupări extremiste puse în slujba puterii, am militat consecvent împotriva aţâţării naţionalismului şi şovinismului, care au culminat cu evenimentele din martie 1990 de la Târgu Mureş. Societatea Timişoara a considerat că dezamorsarea tensiunilor interetnice se poate realiza numai prin mijloacele specifice democraţiei: dialogul şi toleranţa, prin depăşirea trecutului, prin voinţa comună de înfăptuire a unei ordini sociale bazate pe libertatea şi garantarea Drepturilor Omului.
Între 26-28 octombrie 1990, Societatea Timişoara, în colaborare cu Asociaţia „Heinrich Boll” din Germania, Asociaţia „Solidaritatea Universitară”, Liga Studenţilor din Facultatea de Mecanică, a organizat pentru prima oară în România o Conferinţă Internaţională privind Democraţia şi Drepturile Omului.
Societatea Timişoara rămâne fidelă principiilor enunţate în "Proclamaţia de la Timişoara" şi militează azi, ca în zilele în care s-a născut, pentru democraţie, adevăr, respectarea drepturilor omului şi formarea societăţii civile româneşti. La 20 de ani după revoluţie, Societatea Timişoara a organizat evenimente social-politice şi istorice de primă însemnătate cum a fost colocviul internaţional "Sfârşit şi început: comunism, neocomunism, postcomunism", cu participarea unor personalităţi de talie mondială a istoriei comunismului, precum istoricul Stephane Courtois, autorul celebrului studiu "Cartea neagră a comunismului". În 10 decembrie 2009, Regele Mihai I al României a acordat Societății Timișoara decorația Crucea Casei Regale, "pentru păstrarea în conștiința publicului român a documentului definitoriu al evenimentelor din decembrie 1989 și al democrației: Proclamația de la Timișoara".
Societatea Timișoara a primit și Premiul Grupului pentru Dialog Social pentru anul 2009.